Tuesday, July 5, 2011

ANTARA AKAL DAN SYAHWAT

     Setelah suami Rabi'ah al-Adawiyah mati, maka Hassan Basri dan teman-temannya datang ke rumahnya dan dipersilakan mereka masuk. Kemudian ditutup Rabi'ah tabir dan dia duduk di belakangnya seraya berkata :"Siapa yang paling pintar antara kalian maka dia adalah suami saya." Maka mereka menjawab :"Hassan al-Basri". Rabi'ah :"Bila dapat menjawab pertanyaanku maka aku adalah milikmu."
     Hassan segera berkata :" Tanyalah semoga aku dapat menjawab".
Rabi'ah :"Apabila aku mati dan keluar dari dunia, apakah aku Nanti keluar dengan beriman atau tidak?."
     Hassan :"Itu masalah ghaib dan tidak seorang pun yang mengetahui kecuali ALLAH."
Rabi'ah :"Bila aku telah terletak di ruang liang kubur dan ditanya Malaikat Mungkar dan Nangkir apakah aku nanti dapat menjawab atau tidak?."
     Hassan :"Itu juga hal yang ghaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali ALLAH."
Rabi'ah :"Apabila orang yang telah dikumpulkan pada hari kiamat diberikan kepada mereka catatan amal masing-masing, dengan tangan kananku kah atau tangan kiriku kah aku akan menerima catatan amalanku?."
     Hassan :"Itu pun barang ghaib juga."
Lalu Rabi'ah berkata :" Hai Hassan, barang siapa tidak dapat menjawab empat pertanyaan yang saya ajukan jangan berfikir untuk dapat mengahwini saya."
Kemudian Rabi'ah berkata untuk terakhir kalinya :"Hai Hassan, dalam beberapa bahagiankah ALLAH mencipta akal?".
     "Sepuluh bahagian, sembilan untuk laki-laki dan satu jenis perempuan", jawab Hassan.
Rabi'ah :"Dalam berapa bahagiankah ALLAH mencipta syahwat?".
     Hassan :"Sembilan bahagian untuk wanita dan satu bahagian untuk laki-laki."
Rabi'ah :"Hai Hassan, aku dapat menguasai sembilan syahwat dengan satu bahagian akal, sedang kamu pihak lelaki tidak dapat menguasai satu bahagian syahwat dengan sembilan akal yang kamu dapat."
Dan keluarlah Hassan dari rumah Rabi'ah dengan tangis dan air mata yang bercucuran.

No comments:

Post a Comment