Sunday, October 16, 2011

JIBRIL MENGKHABARKAN TENTANG SEKSA ALLAH (Nabi Yahya sangat takut)

Nabi Zakaria as ketika mengajar memberi nasihat supaya takut kepada ALLAH SWT, beliau akan memanang ke kanan dan ke kiri. Apabila Nabi Zakaria mendapati anaknya Nabi Yahya as tidak ada maka beliau akan membaca ayat-ayat yang menunjukkan seksa ALLAH SWT. Dan apabila Nabi Zakaria melihat anaknya ada bersama dalam majlis itu maka beliau tidak akan membacakan ayat-ayat yang menunjukkan seksa ALLAH SWT.