Monday, May 7, 2012

100 DOSA YANG DIREMEHKAN WANITA, (2)RIYA' DAN SUM'AH


  1. Riya' dan Sum'ah
Salah satu bentuk syirik kecil yang terjadi pada sebahagian wanita adalah riya' (memperlihatkan amal) dan sum'ah (memperdengarkan amal ; sejenis riya' pula,-ed). Sebenarnya tujuan awal ia beramal adalah kerana ALLAH, tetapi tiba-tiba muncul niatan yang ditujukan kepada selainNya, iaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain serta agar ia terkenal di kalangan mereka. Padahal tidak ada amalan yang akan bermanfaat bagi dirinya kecuali yang dikerjakan kerana ikhlas kepada ALLAH dan benar sesuai dengan syariatNya.
ALLAH Taala berfirman, "Maka sembahlah ALLAH dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Ingatlah, hanya kepunyaan ALLAH lah agama yang bersih (dari syirik)." (Az-Zumar (39) : 2-3)
Maka, katakanlah kepada orang-orang yang tidak ikhlas, "Janganlah engkau memperlihatkan amalmu ! kerana segala amal yang ditujukan kepada selain ALLAH akan sia-sia belaka."