Friday, June 22, 2012

IMAM AHMAD MENGUSIR JIN

Dalam kitab yang disusun oleh Imam Ahmad dan para sahabat dari Ali bin Ahmad bin Ali Akbari, ia berkata, "Ayahku bercerita kepadaku bahawa datukku berkata,