Anak-anakku

Loading...

Tuesday, December 27, 2011

DUA MALAIKAT MEMBERSIHKAN JIWA NABI

Pada suatu hari Halimah Assa'diyah menunggang seekor keldai dan suaminya menunggang unta betina, ia pun berangkat menuju kota Makkah bersama dengan wanita-wanita tukang susu yang lain. Kerana kebiasaannya wanita-wanita Arab Quraisy pergi ke tempat yang jauh untuk mencari penghasilan yang lebih. Mereka berusaha mencari anak-anak orang kaya untuk mengambil upah menyusukan mereka.