Friday, December 23, 2011

BARSHISHA MATI DALAM KEADAAN KAFIR

Ada seorang abid (ahli ibadah) dari golongan Bani Israel yang sangat masyhur kealimannya bernama Barshisha. Kemasyhurannya tersebar ke seluruh negeri. Tiap-tiap hari orang berduyun-duyun datang ke tempat "uzlahnya" untuk menuntut ilmu dengannya.