Anak-anakku

Loading...

Tuesday, June 28, 2011

AKAL ALAT DAN PEMIMPIN ORANG MUKMIN

Diriwayatkan oleh Ka'ab dan Abu Hurairah bahawa mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah s.a.w.
"Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pintar?"
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Orang yang berakal."
Mereka bertanya lagi:"Siapakah orang yang paling berbakti?"
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Orang yang berakal."
Mereka bertanya lagi: "Siapakah orang yang paling utama?"
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Orang yang berakal kerana setiap sesuatu mempunyai alat dan alat orang mukmin ialah akal dan setiap kamu mempunyai pemimpin dan pemimpin orang mukmin adalah akal.
Setiap kamu mempunyai tujuan dan yang utama bagi hamba ALLAH ialah akal (khayatul qulub)."
Saidatina Aisyah berkata: "Akal itu mempunyai sepuluh bahagian, lima bahagian nampak dan lima bahagian tersembunyi."
Adapun yang nampak ialah:
Pertama : Diam.
Kedua : Sabar.
Ketiga : Rendah hati.
Keempat : Takut kepada ALLAH.
Kelima : Mengawal hawa nafsu.

No comments:

Post a Comment