Tuesday, June 28, 2011

KENAPA ANDA HARUS TANGGUH TIDUR

Seorang hakim berkata: "Seorang tidak boleh tidur sehingga menyelesaikan empat perkara":
Jangan tidur selama dia percaya atas bumi ada musuh, sehingga minta halalnya, sebab kemungkinan dia mati sehingga dituntut oleh ALLAH s.w.t.
Jangan tidur jika masih rasa berdosa dan belum taubat daripadanya, sebab kemungkinan dia mati dan dianggap terus dalam berdosa.
Jangan tidur sehingga menulis wasiat yang tepat, sebab mungkin dia mati tanpa meninggalkan wasiat.
Jangan tidur jika masih belum menyelesaikan kewajipan kepada ALLAH s.w.t.
    Seorang lagi hakim berkata: " Seorang di waktu pagi harus niat empat perkara":
Menunaikan kewajipan terhadap ALLAH s.w.t.
Meninggalkan larangan ALLAH s.w.t.
Menyelesaikan dengan orang yang dia ada hubungan dagang dan sebagainya.
Memperbaiki hubungan dengan lawannya.
Maka jika dia pagi-pagi ada niat yang demikian ada harapan termasuk orang soleh yang untung.
    Manusia pada waktu pagi ada tiga macam:
Sebahagian mencari harta.
Sebahagian mencari dosa.
Dan sebahagian mencari jalan yang diredhai ALLAH s.w.t.
Yang sibuk mencari harta, maka dia tidak akan makan lebih daripada rezekinya meskipun hartanya sangat banyak.
Dan yang sibuk mencari dosa maka pasti akan mendapat kehinaan.
Dan yang  mencari jalan menuju keredhaan ALLAH s.w.t., maka ALLAH s.w.t. akan memberinya rezeki dan jalan.

No comments:

Post a Comment