Anak-anakku

Loading...

Thursday, May 17, 2012

100 DOSA YANG DIREMEHKAN WANITA (3) BERSUMPAH DENGAN SELAIN NAMA ALLAH

(3) Bersumpah Dengan Selain Nama ALLAH
Kesalahan fatal yang sering terjadi pada sebahagian wanita adalah bersumpah dengan selain nama ALLAH Taala, kerana hal itu termasuk syirik asghor (kecil). Namun jika orang yang bersumpah meyakini bahawa sesuatu yang ia jadikan sumpah tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan ALLAH Taala atau bahkan lebih agung dariNya, maka syirik asghor tersebut berubah menjadi syirik akbar (besar) yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama dan menjadikannya murtad dari dien islam.
Dari Abdullah bin Umar ra diriwayatkan bahawa ia berkata :
Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa bersumpah dengan selain nama ALLAH, maka ia telah berbuat kesyirikan."
Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan bahawa ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
"Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian serta sekutu-sekutu (ALLAH). Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama ALLAH, dan jangan pula kalian bersumpah kecuali berlaku benar (jujur).
Contohnya seperti ucapan sebahagian wanita ketika bersumpah, "Demi tanggunganmu, demi amanatmu, demi keperkasaanmu ataupun demi rahmat bapakmu."
Dari Buroidah ra diriwayatkan bahawa ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa bersumpah dengan amanah, maka bukan termasuk golongan kami."
Juga seperti ucapan mereka ketika bersumpah, "Demi Nabi, demi Kaabah, demi kepala bapakmu, demi kemuliaanku, demi rahmat bapakku dan rohnya, dan demi mushaf (Al-quran)." Kecuali bersumpah dengan ayat-ayat ALLAH, maka yang demikian itu dibolehkan kerana termasuk bersumpah dengan salah satu sifat ALLAH Taala, iaitu  AL-KALAM (FIRMAN).
Di sini ada satu kaedah penting iaitu dibolehkan bersumpah dengan salah satu sifat ALLAH Taala, namun tidak boleh berdoa dengan sifatNya. Engkau tidak boleh mengucapkan sama sekali, "Wahai Rahmat ALLAH, wahai Qudroh (kemampuan) ALLAH, wahai kekuatan ALLAH, ataupun wahai Izzah (kemuliaan) ALLAH !" Jadi, boleh bersumpah dengan sifat ALLAH, namun tidak boleh meminta dengannya.
Hal ini adalah perbuatan syirik, di mana banyak orang yang tidak mengetahui permasalahan ini dan amat sedikit yang mengetahuinya. ALAH SWT berfirman :
"ALLAH memiliki asma ul husna (nama-nama yang agung), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asma ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."(AL-A'ROF(7) : 180)
Dari Ibnu Umar ra diriwayatkan bahawa ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
"Bersumpahlah kalian dengan nama ALLAH dan berbuat baiklah serta berlakulah jujur. Sebab ALLAH tidak menyukai sumpah kecuali dengan menyebut nama Nya."

No comments:

Post a Comment