Anak-anakku

Loading...

Saturday, June 4, 2011

4 Kategori Air Untuk Bersuci

JENIS-JENIS AIR UNTUK BERSUCI
     Terdapat 4 kategori air yang harus diketahui terlebih dahulu, iaitu air suci menyucikan yang tidak makruh, air suci menyucikan yang makruh, air suci tidak menyucikan, dan air tidak suci tidak menyucikan.
  1. AIR SUCI LAGI MENYUCIKAN DAN TIDAK MAKRUH MENGGUNAKANNYA. Ini dinamakan AIR MUTLAK. Terdapat 7 jenis air mutlak iaitu air laut, air sungai, air telaga, air hujan, air mata air, air embun, dan air batu atau air salji.
  2. AIR SUCI LAGI MENYUCIKAN TAPI MAKRUH MENGGUNAKANNYA. Ini dinamakan air MUSYAMMAS, iaitu air yang berada dalam bekas yang diperbuat daripada logam yang bukan emas atau perak, yang terjemur di bawah panas matahari di kawasan, negeri, atau negara yang panas. Air ini Makruh digunakan pada tubuh badan sahaja kerana mendatangkan mudarat. Akan tetapi jika digunakan untuk membasuh pakaian dan lain-lain, atau telah sejuk sewaktu kita menggunakannya, maka tidak makruh menggunakannya.
  3. AIR YANG SUCI TETAPI TIDAK MENYUCIKAN. Air ini dibahagi pula kepada 3 jenis iaitu :AIR MUSTAKMAL, iaitu air yang kurang daripada 2 kolah atau yang telah digunakan untuk mengangkat hadas pada basuhan pertama wuduk yang wajib atau mandi yang wajib atau air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dan air itu tidak berubah dari segi kuantiti isipadunya.AIR MUTAGHAYYIR, iaitu air yang berubah salah satu daripada rasa, warna, atau bau dengan sebab bercampur sesuatu yang suci seperti gula, milo, kopi, teh, dakwat dan sebagainya hingga berubah nama air mutlaknya. Tetapi jika berubah kerana lama bertakung, kerana lumpur dan tanah, atau kerana jatuh daun kayu ke dalamnya, maka air itu dihukumkan air yang suci lagi menyucikan seperti air kolam. AIR MUQAYYAD, iaitu air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air tebu, air kelapa dan sebagainya.
  4. AIR YANG TIDAK SUCI  DAN TIDAK MENYUCIKAN. Air ini ialah AIR MUTANAJJIS. Ia dikira bernajis apabila terjadi 2 keadaan, iaitu : (a) termasuk najis dalam kuantiti air yang tidak sampai 2 kolah, atau (b) berubah salah satu sifat air itu samada berubah rasa, bau dan warna, disebabkan termasuk najis tersebut.
AIR YANG TIDAK DIKIRA NAJIS
Air juga tidak dikira bernajis jika terjatuh ke dalamnya keadaan seperti berikut :
  • Najis yang dimaafkan seperti debu-debu najis yang berterbangan yang sukar dijaga.
  • Najis-najis yang sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti najis yang berada pada kaki lalat dan percikan air kencing yang tidak dapat dilihat.
  • Bulu-bulu yang terkena najis yang tidak melebihi 3 helai.
  • Binatang yang buntutnya bernajis kemudian dia terjatuh ke dalam air.
  • Bekas mulut kucing atau kanak-kanak yang makan benda najis lalu dia menghilangkan diri tanpa diketahui mulutnya sudah dibasuh atau tidak, kemudian dia meminum air, maka air baki minuman itu dikira tidak bernajis.

No comments:

Post a Comment