Tuesday, July 19, 2011

SEDEKAH 7000 PAHALA

Pahala sedekaah dapat dibahagikan kepada empat jenis :
Pertama, sedekah yang mendapat pahala sepuluh.
Kedua, sedekah yang berpahala sampai tujuh puluh.
Ketiga, sedekah yang mendapat pahala tujuh ratus.
Keempat, sedekah yang memperolehi pahala tujuh ribu.
     Sedekah pertama yang mendapat sepuluh pahala ialah pemberian makan pada fakir miskin.
     Sedekah kedua yang mendapatkan pahala sampai tujuh puluh adalah sedekah yang diberikan pada keluarga dekat.
     Sedekah yang ketiga yang mendapat pahala tujuh ratus ialah sedekah yang diberikan kepada kawan-kawan dan sahabat.
     Sedekah yang keempat sampai mendapat pahala tujuh ribu ialah sedekah yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu.
Rasulullah s.a.w. Bersabda :
          "Barang siapa yang mempunyai harta maka bersedekahlah dengan kekayaannya, dan barang siapa yang mempunyai ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya dan barang siapa yang mempunyai tenaga maka bersedekahlah dengan tenaganya."
Rasulullah s.a.w. pula bersabda :
     "Sedekah itu dapat menutup tujuh puluh pintu kejahatan."
(Darratun Nasihin)

No comments:

Post a Comment