Tuesday, December 27, 2011

DUA MALAIKAT MEMBERSIHKAN JIWA NABI

Pada suatu hari Halimah Assa'diyah menunggang seekor keldai dan suaminya menunggang unta betina, ia pun berangkat menuju kota Makkah bersama dengan wanita-wanita tukang susu yang lain. Kerana kebiasaannya wanita-wanita Arab Quraisy pergi ke tempat yang jauh untuk mencari penghasilan yang lebih. Mereka berusaha mencari anak-anak orang kaya untuk mengambil upah menyusukan mereka.