Thursday, December 20, 2012

JIBRIL MEMBERI PERINGATAN KEPADA NABI YUSUF AS

FIRMAN ALLAH SWT :
"Dan bersama dengan Yusuf masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda."
                                                                                                             (Yusuf : 36)
Dua orang yang masuk ke dalam penjara tersebut ialah tukang beri minum raja dan tukang masak raja. Sedangkan ketika itu yang menjadi raja iaitu "Royyaan".
Sebab dimasukkan kedua orang pemuda ke dalam penjara adalah kerana kedua pemuda tersebut telah menerima rasuah daripada raja Rom, dengan tugas memberi racun dalam makanan dan minuman raja Royyaan.