Tuesday, July 19, 2011

IBLIS MENGGODA NABI ADAM DAN SITI HAWA

"Setelah Adam diciptakan ALLAH s.w.t di dalam syurga, lalu ALLAH memerintahkan kepada semua Malaikat, supaya sujud kepada Adam a.s. maka sujudlah para semua Malaikat, kecuali yang enggan dan sombong dan tergolong yang kafir iaitu iblis laknatullah."
                                                                                                                                (Al-Baqarah : 34)
     Tinggallah Adam a.s. sendirian di dalam syurga. Namun ALLAH mengetahui jika Adam merasa kesepian kemudian ALLAH menciptakan seorang wanita iaitu Hawa. ALLAH s.w.t. berfirman bermaksud :
     "Hai Adam diamilah oleh kamu dan isteri mu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik yang mana saja kamu sukai, dan jangan kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."
                                                                                                                                (Al-Baqarah : 35)
      Kenyataan menunjukkan bahawa Adam a.s. tidak lama bertahan di syurga, lantaran tergoda oleh pujukan syaitan (iblis) dengan rayuannya. Dilanggarnya perintah ALLAH, didekatinya pohon khuldi yang terlarang itu kemudiannya dimakannya buah pohon tersebut. Kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga. 
ALLAH berfirman bermaksud :
     "Maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka iaitu auratnya dan syaitan berkata :
     "Tuhan kamu tidak melarang mu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam syurga)."
                                                                                                                               (Al-A'raf : 20)
     Kemudian syaitan memujuk kepada Adam a.s.dan Hawa dengan bersumpah bahawa sesungguhnya termasuk orang-orang yang memberi nasihat.
     "Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi kedua-duanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka :"Bukankah Aku  telah melarang kamu berdua daripada pohon kayu itu dan Aku katakan kepada mu "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu."
                                                                                                                               (Al-A'raf : 22)
      Pohon khuldi yang dilarang ALLAH s.w.t. untuk mendekatinya itu, ada yang mengertikan sebagaimana nama yang diertikan oleh syaitan dalam surah Thaha ayat 120. Syajaratulkhuldi atau pohon kekekalan, kerana menurut syaitan orang yang memakannya akan kekal tidak akan mati. Namun ada yang berpendapat bahawa khuldi tersebut hanyalah merupakan kiasan, sesungguhnya yang dimaksudkan menghampiri dan memakannya adalah bahawa Adam a.s. dan Hawa telah melakukan hubungan jimak ketika di syurga. Sebagaimana firman ALLAH s.w.t. dalam surah Al-A'raf di atas, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah keduanya akan aurat-aurat mereka.
     Akhirnya oleh ALLAH s.w.t. Adam dan Hawa dilemparkan ke dunia untuk hidup sampai waktu yang di tentukan. Keduanya menyesali atas dosa yang telah dilakukan ketika di syurga dan memohon keampunan kepada ALLAH s.w.t.. Kemudian ALLAH berfirman :
     "Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka ALLAH menerima taubatnya. Sesungguhnya ALLAH Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."
                                                                                                                               (Al-Baqarah : 37)
     Setelah itu Adam a.s. yang ditugaskan oleh ALLAH  s.w.t. sebagai khalifah di permukaan bumi memulai hidupnya bersama Hawa dengan berbagai cubaan dan ujian, namun Adam tetap bertaqwa kepada ALLAH s.w.t.. Begitulah angkara iblis laknatullah yang akan sentiasa menggoda manusia.

No comments:

Post a Comment