Saturday, July 23, 2011

IBLIS MENGGODA NABI AYUB AS

Para malaikat memuji akan sikap dan keperibadian Nabi Ayub as yang suka beribadah dan mengingat ALLAH swt. Hidupnya penuh dengan rasa kesyukuran yang mendalam atas nikmat yang dibahagikan oleh ALLAH swt kepadanya. Iblis mendengar pujian para Malaikat tersebut yang membuat hatinya menjadi panas kerana ia telah bersumpah dengan ALLAH untuk menggoda setiap anak cucu Adam. Oleh sebab itu ia tidak rela melihat manusia yang berada dipermukaan bumi ini beriman, beribadah dan beramal soleh.
     Kemudian iblis menjumpai Ayub untuk melihat sendiri tentang apa yang diperkatakan oleh malaikat itu. Ternyatanya memang benar bahawa Nabi Ayub as memang patut menerima pujian tersebut. Nabi Ayub hidup dalam keadaan yang serba mewah dengan harta kekayaan yang banyak, hidup rukun dengan anak dan isterinya. Namun begitu Nabi Ayub tidak terlena dengan kekayaan dan anak isterinya itu, siang malam bibirnya tidak terlepas dari mengingat ALLAH swt bersujud dan bersyukur kepadaNya, serta memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap  sesama makhluk.

     Iblis berusaha untuk menggoda Nabi Ayub as tetapi gagal namun ia tidak berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian ia pergi mengadap kepada ALLAH dan ia berkata :"Wahai Tuhan, sesungguh Ayub menyembah dan bertasbih kepada Mu bukan lantaran ia ikhlas dan tulus kerana cinta dan taat kepada Mu. Ia melakukan itu hanya kerana takut kehilangan semua kesenangan duniawi yang Engkau berikan kepadanya. Di  samping itu ia masih mengharapkan agar kekayaannya bertambah berlipat ganda. Untuk itu ia menyembah Mu, andaikata ia ditimpa musibah sehingga hartanya menjadi musnah tentu ia akan berpaling daripada Mu."
     Kemudian ALLAH berfirman kepada iblis :"Sesungguhnya Ayub adalah hambaKu yang sangat taat kepada Ku, ia seorang mukmin sejati, apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaKu semata-mata didorong oleh keimanan yang teguh dan ketaatan kepadaKu. Engkau memang tidak rela melihat anak cucu Adam berada di jalan yang benar dan lurus. Untuk menguji hati Ayub dan keimanannya kepadaKu, Aku izinkan engkau untuk mencuba menggodanya serta memalingkannya daripadaKu."
     Iblis mengumpul para sahabatnya untuk menguji dan memalingkan keimanan Nabi Ayub. Untuk pertama kali ia berusaha menghancurkan harta benda Nabi Ayub. Dengan berbagai cara akhirnya iblis dengan kawan-kawannya para syaitan itu berhasil memusnahkan binatang ternak, ladang-ladang serta bangunan-bangunan milik Nabi Ayub. Dengan waktu yang singkat Nabi Ayub yang kaya raya itu menjadi miskin. Yang ada hanya segumpal hati yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH swt.
     Setelah itu iblis pun datang menemui Nabi Ayub dengan menyamar sebagai orang tua yang bijaksana, dan berkata :"Sesungguhnya musibah yangmenimpa mu ini sangat mengerikan, dalam waktu yang sinkat segala harta mu jadi musnah, tentu sahabat-sahabat menjadi sedih dan bertanya apa sebabnya Ayub menerima musibah seburuk ini. Sementara musuh-musuh mu ada yang berkata ; musibah ini datang mungkin Ayub tidak ikhlas dalam beribadah, dan ada lagi yang berkata, kalau Tuhan Ayub benar-benar berkuasa nescaya Dia dapat menyelamatkan Ayub dari bencana ini.
     Sebahagian yang lain ada yang berkata, mungkin amal ibadah Ayub tidak diterima oleh Tuhan sebab dilakukan bukan dengan hati yang bersih, serta mempunyai sifat riya' dan ingin dipuji. Aku pun merasa berdukacita kepadamu hai Ayub dengan nasib mu ini."Kemudian iblis merayu dan memujuk Nabi Ayub dengan kata-katanya yang manis.
     Kemudian Nabi Ayub berkata :"Ketahuilah bahawa apa yang telah aku miliki, semuanya barang pemberian ALLAH yang dimintaNya kembali setelah aku cukup menikmatinya dan menggunakannya. Segala puji dan kesyukuran hanya untuk ALLAH yang telah memberikan kurniaNya kepadaku dan mencabutnya kembali. Dia Maha Kuasa yang dapat berbuat sesuai dengan kehendakNya. Sebagai hamba kita harus menerima takdirNya itu." Setelah selesai berbicara Nabi Ayub pun bersujud kepada ALLAH swt.
     Iblis segera meninggalkan rumah Nabi Ayub dengan rasa kecewa dan hampa. Namun begitu dia masih berhasrat untuk mencelakakan Nabi Ayub as. Kembali ia mengadap kepada ALLAH swt dan meminta izin untuk meneruskan usahanya. Iblis berkata :"Wahai Tuhan, Ayub tidak mahu menerima hasutanku, bahkan sedikit pun tidak goyah imannya kepada Mu, walaupun segala harta dan kekayaannya telah musnah, mungkin kerana dia masih memiliki harapan, bahawa anak-anaknya yang sihat dan kuat akan meneruskan kehidupannya untuk hari tua.
      Menurutku Ayub tidak akan sanggup menerima musibah, jika kecelakaan  itu ditimpakan kepda anak-anak yang sangat dicintainya itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, izinkan aku sekali lagi untuk mencuba kesabarannya, dan keteguhan imannya. Godaan yang ku lakukan ini terhadap keluarganya dan putera-putera yang sangat disayanginya itu."
     ALLAH mengizinkan permintaan iblis itu. Iblis pun pergi bersama kawan-kawannya untuk memusnahkan putera-putera Nabi Ayub. Rumah yang diduduki oleh putera-putera Nabi Ayub menjadi hancur begitu juga putera-puteranya meninggal semuanya.
     Kemudian iblis pun pergi kerumah Nabi Ayub menyamar sebagai sahabat Nabi Ayub, untuk mengucapkan rasa dukacita atas musibah yang menimpa Nabi Ayub dan keluarganya itu.
     Iblis berkata ;"Hai Ayub sudah engkau melihat putera-puteramu yang mati ditimbus oleh bangunan-bangunan rumahnya akibat dari gempa bumi itu? sudah jelas hai Ayub bahawa Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini dan tidak menjaga dan melindungimu sebagai balasan dari amal solehmu."
     Mendengar ucapan iblis itu menangislah Nabi Ayub teresak-esak sambil berkata :" ALLAH lah yang memberi dan Dia pulalah yang mengambil kembali. Segala puji bagiNya Tuhan Yang Maha Pemberi dan Maha mencabut kembali."
     Iblis pergi meninggalkan Nabi Ayub yang dalam keadaan sujud kepada ALLAH swt. Kemudian iblis kembali mengadap ALLAH. "Wahai Tuhan, Ayub telah kehilangan harta benda bahkan putera-puteranya namun ia msih tetap memiliki keimanan yang kuat. Izinkan aku ya Tuhan untuk menguji sekali lagi terhadap kesihatan dirinya. Kerana jika sudah sakit dan lumpuh sudah tentu ia akan malas mengerjakan ibada kepada Mu."
     ALLAH mengizinkan kehendak iblis tersebut. Iblis memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya supaya menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub menjadi orang yang tidak bermaya, semua orang menjauhinya disebabkan penyakit yang menimpanya itu dapat berjangkit kepada orang lain. Hanya isterinya yang setia menjaga dan merawat Ayub.
     Iblis masih melihat walaupun Nabi Ayub dalam keadaan yang tidak berdaya itu ia masih tetap beribadah kepada Allah swt, bibirnya terus menyebut nama ALLAH. Iblis menjadi kesal dengan sikap Nabi Ayub tersebut, sehingga ia meminta pendapat terhadap teman-temannya bagaimana cara untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub itu.
     Di antara mereka ada yang berkata engkau telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari syurga bagaimana engkau dapat melakukan hal itu?"Iblis baru teringat hal itu dilakukan dengan jalan menggoda isteri Adam. Mungkin idea ini apat dilakukan terhadap isteri Nabi Ayub.
     Pergilah ia menemui isteri Nabi Ayub dengan menyamar sebagai seorang sahabat Nabi Ayub. Iblis membisikkan rayuannya kepada telinga isteri Nabi Ayub. Akhirnya isteri Nabi Ayub pergi menemui  Nabi Ayub yang sedang menanggung penderitaan itu dan sedang bertasbihkepada ALLAH swt. Kemudian ia berkata;"Wahai suamiku sampai bilakah engkau diseksa oleh Tuhanmu yang mana segala harta dan putera-putera kita telah musnah, begitu juga sahabat-sahabatmu telah menjauhkan diri. Mohon lah wahai suami ku Ayub kepada Tuhan mu, supaya kita dibebaskan dari penderitaan yang terus menerus ini."
     Kemudi Nabi Ayub berkata;"Wahai isteri ku engkau menyesali akan peristiwa yang terjadi, aku ingin bertanya kepada mu berapa tahunkah kita menikmati kesenangan dan kemewahan yang diberikan oleh ALLAH?" Isterinya menjawab 80 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi;"Berapa lamakah kita dicuba oleh ALLAH seperti ini?"Isterinya menjawab tujuh tahun."
     "Aku malu untuk memohon kepadaNya untuk bebas dari cubaan ini, jika dibanding nikmat yang kita rasakan  dengan cubaan yang diberikan oleh ALLAH tidak sebanding. Kiranya engkau telah mendengar hasutan iblis yang durjana sehingga imanmu menjadi menipis. Tunggulah ganjaran mu nanti, setelah aku sihat aku akan mencambukmu sebanyak seratus kali. Tinggalkan aku seorang diri di sini menunggu takdir ilahi!"
     Setelah Nabi Ayub hidup sendiri ia bermohon kepada ALLAH swt."Wahai Tuhan ku, iblis telah mengganggu ku, dengan berbagai godaan yang dilakukannya hanya Engkaulah wahai Tuhan ku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."
     Kemudian ALLAH swt menerima da Nabi Ayub as kemudian ALLAH berfirman,"Hentakkanlah kakimu ke tanah. Dari situ akan keluar air, dan dengan air itu engkau akan menjadi senang dan sihat dari penderitaan penyakitmu jika kau gunakan untuk minum dan mandi." Dengan kekuasaan ALLAH, Nabi Ayub sihat dari penyakitnya, bahkan kelihatan lebih sihat dari ketika ia masih muda.
     Nabi Ayub telah bersumpah akan memukul isterinya seratus kali apabila ia sembuh, ia merasa wajib untuk melaksanakannya walaupun timbul rasa kasihan untuk melakukannya sebab isteri beliau sangat setia dan baik hati. Di dalam keraguan Nabi Ayub tersebut maka turunlah wahyu ALLAH swt. "Hai Ayub ambillah dengan tanganmu seikat rumput dan pukullah isterimu dengan rumput itu sebanyak seratus kali sehingga dengan demikian tertebuslah sumpah mu itu."
     Akhirnya Nabi Ayub as hidup rukun damai seperti semula, bahkan ALLAH swt mengganti putera-puteranya sebanyak itu juga. Begitulah bukti dari kesabaran seorang hamba ALLAH swt yang tidak teroda dengan pujuk rayu iblis (kisah ini dapat dibaca dalam Al-Quran surah Sad ayat 41-44 dan surah Al-Anbiya ayat 83-84). Begitulah tipu daya iblis yang pandai menggoda, membisik sesuatu yang indah ke dalam setiap hati dan telinga umat manusia. Ia akan merasa cemburu dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta bersujud kepada ALLAH swt. Sebaliknya ia akan tertawadan berbangga hati jika orang-orang yang telah beriman dapat dirayunya dan mengikuti jalan yang sesat.

No comments:

Post a Comment